Aashavadi Neeyati Se Hai Duniya Behtar

Aashavadi Neeyati Se Hai Duniya Behtar

Millenial Talk

Share Podcast:
Is Tez Marah Ki Zindagi Mein Aashawadi Neeyati Ek Matr Upaye Hai Depression Aur Anxiety Ko Haraane Ka. Zindagi ki chehl pehl mein humein aksar dikhaayi nahi deta ke har sikkey ke do pehlu hote hain. Mujhe bees saal lage ye samajhne mein jo dikhaayi deta hai aur jo mehsoos hota hai wo dono alag hain. Acha to padhte hee rahogey ya sunnogey bhi. Enjoy my first episode....
Read More
Is Tez Marah Ki Zindagi Mein Aashawadi Neeyati Ek Matr Upaye Hai Depression Aur Anxiety Ko Haraane Ka. Zindagi ki chehl pehl mein humein aksar dikhaayi nahi deta ke har sikkey ke do pehlu hote hain. Mujhe bees saal lage ye samajhne mein jo dikhaayi deta hai aur jo mehsoos hota hai wo dono alag hain. Acha to padhte hee rahogey ya sunnogey bhi. Enjoy my first episode....
Read More