Overdenking 29 maart 2020

Share:

Listens: 0

Leger des Heils Vlaardingen

Religion & Spirituality


Overdenking van de landelijke samenkomst vanuit Almere: https://vimeo.com/401820937 n.a.v.: Psalm 46 Helaas moeten we meedelen dat de Legerleiding heeft besloten om alle samenkomsten van de korpsen voorlopig te annuleren in verband met het Corona-virus. We realiseren ons dat dit een ingrijpende en uitzonderlijke maatregel is. We willen vanuit onze missie wel blijven omzien naar de ander. Dat zal op andere manieren moeten dan gebruikelijk. Denk hierbij aan: · Elkaar even bellen en spreken · Elkaar bemoedigen via de app of mail · Elkaar te vragen of er iets nodig is bijvoorbeeld bij degenen die slecht ter been zijn. · Te kijken en luisteren naar de samenkomst via de streaming