Episode ketiga kali ini gue ditemani oleh Mas Ucup tanpa Lord dan tetap dengan Om John a.k.a Mas Ilham a.k.a Bebeks in the sky. Di episode kali ini membahas tentang per-social-media-an dengan tetap dalam pembahasan yang Ngalor-Ngidul. Tiada kesan tanpa main ke kost-an. Selamat mendengarkan!!!
...Read Less
Episode ketiga kali ini gue ditemani oleh Mas Ucup tanpa Lord dan tetap dengan Om John a.k.a Mas Ilham a.k.a Bebeks in the sky. Di episode kali ini membahas tentang per-social-media-an dengan tetap dalam pembahasan yang Ngalor-Ngidul. Tiada kesan tanpa main ke kost-an. Selamat mendengarkan!!!
...Read Less