قسمت نوزدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت دوم

قسمت نوزدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت دوم

On podcast پادکست آن

Share Podcast:
دومین قسمتِ "غرق در رودخانه بی‌آب" حامی مالی این اپیزود: خنیاگرصفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/khonyagar_com/وب‌سایت: https://khonyagar.com/ دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastاینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcastتوییتر: https://twitter.com/thisisonpodcastموزیک‌های این اپیزود:Hans Zimmer - Rebuilding ParadiseApril Rain - Exploring Yourself with KnifeLudovico Einaudi - Low Mist Var. 1 (Day ...
Read More
دومین قسمتِ "غرق در رودخانه بی‌آب" حامی مالی این اپیزود: خنیاگرصفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/khonyagar_com/وب‌سایت: https://khonyagar.com/ دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastاینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcastتوییتر: https://twitter.com/thisisonpodcastموزیک‌های این اپیزود:Hans Zimmer - Rebuilding ParadiseApril Rain - Exploring Yourself with KnifeLudovico Einaudi - Low Mist Var. 1 (Day ...
Read More