Radio Aporia-Season3-Episode1-320

Radio Aporia-Season3-Episode1-320

Radio Aporia

Share Podcast:
رادیو آپوریا ? تف کردم تو روت که زندگیتو یه دلقک کوکی بیشتر نبودی." " ده‌تا، صدتا، نمی‌د‌ونم چند هزارتا نخ به دست و پا و چشم و گوش و سینه و شکم و زیر شکمت وصل بود، که تکونت میدادن که بازیت میدادن ***با توجه به صدابرداری استریو و بقیه‌ی تکنیک‌های استفاده شده در فصل سوم، ترجیحا از هدفون یا هندزفری برای گوش دادن به اپیزودها استفاده کنید.*** ...
Read More
رادیو آپوریا ? تف کردم تو روت که زندگیتو یه دلقک کوکی بیشتر نبودی." " ده‌تا، صدتا، نمی‌د‌ونم چند هزارتا نخ به دست و پا و چشم و گوش و سینه و شکم و زیر شکمت وصل بود، که تکونت میدادن که بازیت میدادن ***با توجه به صدابرداری استریو و بقیه‌ی تکنیک‌های استفاده شده در فصل سوم، ترجیحا از هدفون یا هندزفری برای گوش دادن به اپیزودها استفاده کنید.*** ...
Read More