S1E2 - Bài giảng cười ra nước mắt của Cha Khảm - WAVES - Công giáo

S1E2 - Bài giảng cười ra nước mắt của Cha Khảm - WAVES - Côn...

Lắng nghe lời Chúa - WAVES - Công giáo

Share Podcast:
Đến với tập này của podcast Lắng Nghe Lời Chúa, người nghe sẽ phải cười ra nước mắt với bài giảng vô cùng hài hước và đầy nhân văn của Cha Khảm. Bài giảng hay và ý nghĩa này đã đi vào lòng rất nhiều người con của Chúa, và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống họ. Những bài giảng về Chúa luôn mang lại những ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, và sự hài hước của Cha Khảm lại càng khiến chúng ta dễ nhớ và khắc sâu vào lòng người hơn. Lắng nghe những lời g...
Read More
Đến với tập này của podcast Lắng Nghe Lời Chúa, người nghe sẽ phải cười ra nước mắt với bài giảng vô cùng hài hước và đầy nhân văn của Cha Khảm. Bài giảng hay và ý nghĩa này đã đi vào lòng rất nhiều người con của Chúa, và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống họ. Những bài giảng về Chúa luôn mang lại những ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, và sự hài hước của Cha Khảm lại càng khiến chúng ta dễ nhớ và khắc sâu vào lòng người hơn. Lắng nghe những lời g...
Read More