S1E2 - Lịch Sử Việc Rửa Tay - WAVES - Cười lên nào! - những mẩu chuyện hài hước

S1E2 - Lịch Sử Việc Rửa Tay - WAVES - Cười lên nào! - những ...

Cười Lên Nào! - WAVES - Những mẩu chuyện hài hước

Share Podcast:
Có thể bao chưa bao giờ yêu thích học môn lịch sử nhưng trong tập này bạn sẽ phải vô cùng yêu thích việc nghe lịch sử, đặc biệt là lịch sử về việc rửa tay. Mấy ai biết được việc rửa tay trước khi ăn hay sau khi đi vệ sinh để giữ gìn sức khỏe con người chỉ mới được phát hiện gần đây. Hơn thế nữa, công lao của người phát hiện ra điều này đã được đền đáp như thế nào? Đây là một sự thật vô cùng thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Câu chuyện có thật này v...
Read More
Có thể bao chưa bao giờ yêu thích học môn lịch sử nhưng trong tập này bạn sẽ phải vô cùng yêu thích việc nghe lịch sử, đặc biệt là lịch sử về việc rửa tay. Mấy ai biết được việc rửa tay trước khi ăn hay sau khi đi vệ sinh để giữ gìn sức khỏe con người chỉ mới được phát hiện gần đây. Hơn thế nữa, công lao của người phát hiện ra điều này đã được đền đáp như thế nào? Đây là một sự thật vô cùng thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Câu chuyện có thật này v...
Read More