S1E4 - Tuyển tập Ngô Tất Tố - Tập 4: Cụ lang Bần - NGÕ VĂN - Swipe Mango

S1E4 - Tuyển tập Ngô Tất Tố - Tập 4: Cụ lang Bần - NGÕ VĂN -...

NGÕ VĂN - Văn học Việt Nam - WAVES

Share Podcast:
Nội dung Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 4 Tuyển tập Ngô Tất Tố của Ngõ Văn: Cụ lang Bần. Ngô Tất Tố được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như Tắt đèn, Việc làng, Tập án cái đình. Nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939) từng khen ngợi Tắt đèn là "một tiểu thuyết có luận đề xã hội hoàn toàn phụng sự dân quê, một áng văn có thể gọi là kiệt tác, tùng lai chưa từng thấy".Pho...
Read More
Nội dung Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 4 Tuyển tập Ngô Tất Tố của Ngõ Văn: Cụ lang Bần. Ngô Tất Tố được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như Tắt đèn, Việc làng, Tập án cái đình. Nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939) từng khen ngợi Tắt đèn là "một tiểu thuyết có luận đề xã hội hoàn toàn phụng sự dân quê, một áng văn có thể gọi là kiệt tác, tùng lai chưa từng thấy".Pho...
Read More