સહન નહીં લડતા શીખવાડો | Best Emotional Story by Nikunj Kukadiya

Share:

Listens: 2

Nikunj Kukadiya

Society & Culture


AAJ EK ALAG KAHAANI SUNAATE HAIN. 

EK MIDEL CLASS FAMILY NI DIKRI NI KAHANI.

RAPE CASE ATKAVVA TARAF EK DAGLU.

--- Support this podcast: https://anchor.fm/nik-kukadiya/support