शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे पर्याय

शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे पर्याय

My Money ध्यानी मनी - आर्थिक नियोजन : एका उज्वल उद्यासाठी

Share Podcast:
महागाई वर मात करायची असेल तर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीला पर्याय नाही हे तर आपल्या सर्वांना मान्य आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान किंवा वेळ आपल्याकडे उपलब्ध नसेल तर काय अन्य पर्याय आपल्याकडे आहे याविषयी आज आपण चर्चा करू....
Read More
महागाई वर मात करायची असेल तर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीला पर्याय नाही हे तर आपल्या सर्वांना मान्य आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान किंवा वेळ आपल्याकडे उपलब्ध नसेल तर काय अन्य पर्याय आपल्याकडे आहे याविषयी आज आपण चर्चा करू....
Read More