SỰ TÍCH NHỮNG LOÀI HOA - Ngày xửa Ngày xưa - WAVES

SỰ TÍCH NHỮNG LOÀI HOA - Ngày xửa Ngày xưa - WAVES

NGÀY XỬA NGÀY XƯA - TRUYỆN DÂN GIAN, THẦN THOẠI, VĂN HỌC CỔ - WAVES

Share Podcast:
Cùng lắng nghe câu truyện về hai loài hoa được mệnh danh là thuần khiết và thanh tao. Sự tích hoa sen - loài hoa được coi là quốc hoa của đất nước Việt và Sự tích hoa huệ trắng - loài hoa đã đi vào thi ca nhạc họa. Kênh podcast của mình đến từ Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và âm thanh trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á. Cập nhật đầy đủ podcast của Ngày xửa Ngày xưa tại WAVES: Hãy t...
Read More
Cùng lắng nghe câu truyện về hai loài hoa được mệnh danh là thuần khiết và thanh tao. Sự tích hoa sen - loài hoa được coi là quốc hoa của đất nước Việt và Sự tích hoa huệ trắng - loài hoa đã đi vào thi ca nhạc họa. Kênh podcast của mình đến từ Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và âm thanh trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á. Cập nhật đầy đủ podcast của Ngày xửa Ngày xưa tại WAVES: Hãy t...
Read More