SUARAKU SUARAMU

Share:

Listens: 0

Kopiaksara24

History


Buku ke-3 dengan mengikuti perlombaan yang dibukukan dalam kumpulan puisi hasil lomba bertema 'Suara' jilid 5 "A Voice : Piano" penerbit Ellunar Publisher tahun 2018