Tema logistikböcker: Erik Sandberg - Logistik och strategi för lönsamhet & tillväxt

Tema logistikböcker: Erik Sandberg - Logistik och strategi f...

Logistikpodden

Share Podcast:
Logistik bidrar till att göra organisationer konkurrenskraftiga. På vilket sätt och vad det innebär tar vi hjälp av forskaren och författaren Erik Sandberg på Linköpings universitet för att förklara. Han ger oss exempel på hur man kan jobba med logistikfrågor på olika nivåer i företag och vi pratar också om skillnader och likheter i logistikfokus mellan olika industrier. Erik har skrivit boken ”Logistik och strategi för lönsamhet & tillväxt” samt...
Read More
Logistik bidrar till att göra organisationer konkurrenskraftiga. På vilket sätt och vad det innebär tar vi hjälp av forskaren och författaren Erik Sandberg på Linköpings universitet för att förklara. Han ger oss exempel på hur man kan jobba med logistikfrågor på olika nivåer i företag och vi pratar också om skillnader och likheter i logistikfokus mellan olika industrier. Erik har skrivit boken ”Logistik och strategi för lönsamhet & tillväxt” samt...
Read More