“There’s a new sheriff in town”

“There’s a new sheriff in town”

Utrikeshandelspodden

Share:
Om den stora hållbarhetsomställningen och den nya sheriffen i stan – och då menar vi inte Donald Trump. Men också om positiva cirkelresonemang och om att inte ge vika för målkonflikter. Gäster: Amelie Kvarnström & Karolina Zurek, Kommerskollegium och Johan Genneby, Beyond Intent. Programledare: Alexandra Hernadi, Kommerskollegium
Om den stora hållbarhetsomställningen och den nya sheriffen i stan – och då menar vi inte Donald Trump. Men också om positiva cirkelresonemang och om att inte ge vika för målkonflikter. Gäster: Amelie Kvarnström & Karolina Zurek, Kommerskollegium och Johan Genneby, Beyond Intent. Programledare: Alexandra Hernadi, Kommerskollegium