Top 10 Sự Thật Thú Vị Về Black Clover | Anime Wiki

Top 10 Sự Thật Thú Vị Về Black Clover | Anime Wiki

Anime Wiki - Mọi thông tin về Anime - WAVES

Share Podcast:
Top 10 Sự Thật Thú Vị Về Black Clover Xin chào anh em! Black Clover là một series truyện tranh Nhật Bản shōnen được viết và minh hoạ bởi Yūki Tabata. Loạt chương được xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha ở Nhật Bản, và được Viz Media xuất bản trong tạp chí Weekly Shonen Jump digital anthology ở Mỹ. Asta và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành M...
Read More
Top 10 Sự Thật Thú Vị Về Black Clover Xin chào anh em! Black Clover là một series truyện tranh Nhật Bản shōnen được viết và minh hoạ bởi Yūki Tabata. Loạt chương được xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha ở Nhật Bản, và được Viz Media xuất bản trong tạp chí Weekly Shonen Jump digital anthology ở Mỹ. Asta và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành M...
Read More