Upplevelsedesign

Upplevelsedesign

Fika & Friends

Share Podcast:
Allt för ofta samlar vi människor till viktiga möten och workshops utan att ta hänsyn till att vi är just människor. Vi snackar upplevelsedesign och hur du blir en bättre mötesarrangör om du förstår och tar hänsyn till vilka som ska delta. Fika & Friends är ett samarbete mellan Radicle och &friends. ...
Read More
Allt för ofta samlar vi människor till viktiga möten och workshops utan att ta hänsyn till att vi är just människor. Vi snackar upplevelsedesign och hur du blir en bättre mötesarrangör om du förstår och tar hänsyn till vilka som ska delta. Fika & Friends är ett samarbete mellan Radicle och &friends. ...
Read More