Utvandrarbrev: J. S. född 1859 i Västernorrlands län

Utvandrarbrev: J. S. född 1859 i Västernorrlands län

Allmogen

Share:
Projekt Allmogens podd lanseras, där vi kommer att utforska den svenska allmogens frihetliga historia. I det här första korta avsnittet får vi höra från J. S. som föddes 1859 och utvandrade till Amerika från Västernorrlands län."Jag klagar icke på Sverige i sig själft, men på de makthafvande, som icke ha någon barmhärtighet med den fattige."
...Read Less
Projekt Allmogens podd lanseras, där vi kommer att utforska den svenska allmogens frihetliga historia. I det här första korta avsnittet får vi höra från J. S. som föddes 1859 och utvandrade till Amerika från Västernorrlands län."Jag klagar icke på Sverige i sig själft, men på de makthafvande, som icke ha någon barmhärtighet med den fattige."
...Read Less