Allah kelen Bakatiya saratiw

Allah kelen Bakatiya saratiw

Ousmane Solihou Traore

Share:
Ka laillaha ilalahu koro Doni, Dankaniya, Tiyintikiyali, Nkaniya kinrin ni , Yerekolo Allah ye Ani Aka kira ye, Allah kanu Ani Aka kira Ani Allah yinsira ya Djonw.
Ka laillaha ilalahu koro Doni, Dankaniya, Tiyintikiyali, Nkaniya kinrin ni , Yerekolo Allah ye Ani Aka kira ye, Allah kanu Ani Aka kira Ani Allah yinsira ya Djonw.