Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano

Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano

Thru the Bible Cebuano

Share Podcast:
Ang nga programa nga kabahin sa ministeryong bulohaton nang Thru the Bible sa tibuok kalibutan. Ang seris niana sa orihinal gidisinyo ni Dr. J. Vernon McGee ug gipanghubad ug ge-adap sa dili moubos sa usa ka gatus (100) ka mga lenguahe ug pinulongan. Gituyo kini nga mahimong 30-minute programa sa radyo kada adlaw nga sistematikong magadala sa tigpaminawan sa tibuok Biblia. Ug karon mao usab gihapon kanang mga programaha ang anaa kaninyo sa online...
Read More
Ang nga programa nga kabahin sa ministeryong bulohaton nang Thru the Bible sa tibuok kalibutan. Ang seris niana sa orihinal gidisinyo ni Dr. J. Vernon McGee ug gipanghubad ug ge-adap sa dili moubos sa usa ka gatus (100) ka mga lenguahe ug pinulongan. Gituyo kini nga mahimong 30-minute programa sa radyo kada adlaw nga sistematikong magadala sa tigpaminawan sa tibuok Biblia. Ug karon mao usab gihapon kanang mga programaha ang anaa kaninyo sa online...
Read More
Episodes (699)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Mga Buhat 18:9‑19:7

21 Sep 2021 | 33 mins 43 secs

Mga Buhat 18:9‑19:7

21 Sep 2021 | 33 mins 43 secs

Mga Buhat 17:22‑18:8

20 Sep 2021 | 34 mins 15 secs

Mga Buhat 17:22‑18:8

20 Sep 2021 | 34 mins 15 secs

Mga Buhat 17:1‑21

17 Sep 2021 | 32 mins 33 secs

Mga Buhat 17:1‑21

17 Sep 2021 | 32 mins 33 secs

Mga Buhat 15:40‑16:40

16 Sep 2021 | 33 mins 08 secs

Mga Buhat 15:40‑16:4...

16 Sep 2021 | 33 mins 08 secs

Mga Buhat 15:12‑41

15 Sep 2021 | 33 mins 51 secs

Mga Buhat 15:12‑41

15 Sep 2021 | 33 mins 51 secs

Mga Buhat 15:1‑13

14 Sep 2021 | 31 mins 01 sec

Mga Buhat 15:1‑13

14 Sep 2021 | 31 mins 01 sec

Mga Buhat 14

13 Sep 2021 | 30 mins 02 secs

Mga Buhat 14

13 Sep 2021 | 30 mins 02 secs

Mga Buhat 13

10 Sep 2021 | 29 mins 58 secs

Mga Buhat 13

10 Sep 2021 | 29 mins 58 secs

Mga Buhat 12

09 Sep 2021 | 32 mins 18 secs

Mga Buhat 12

09 Sep 2021 | 32 mins 18 secs

Mga Buhat 10:29‑11:30

08 Sep 2021 | 33 mins 37 secs

Mga Buhat 10:29‑11:3...

08 Sep 2021 | 33 mins 37 secs

Mga Buhat 9:39‑10:38

07 Sep 2021 | 33 mins 20 secs

Mga Buhat 9:39‑10:38

07 Sep 2021 | 33 mins 20 secs

Mga Buhat 9:13‑38

06 Sep 2021 | 32 mins 21 secs

Mga Buhat 9:13‑38

06 Sep 2021 | 32 mins 21 secs

Mga Buhat 8:27‑9:12

03 Sep 2021 | 30 mins 48 secs

Mga Buhat 8:27‑9:12

03 Sep 2021 | 30 mins 48 secs

Mga Buhat 8:1‑26

02 Sep 2021 | 32 mins 38 secs

Mga Buhat 8:1‑26

02 Sep 2021 | 32 mins 38 secs

Mga Buhat 7:1‑60

01 Sep 2021 | 32 mins 25 secs

Mga Buhat 7:1‑60

01 Sep 2021 | 32 mins 25 secs