Angora

Angora

Roy Newton

Share:
Angora featuring speaker Roy Newton
Angora featuring speaker Roy Newton
Episodes (93)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

5. PATIENCE

16 Oct 2021 | 35 mins 39 secs

5. PATIENCE

16 Oct 2021 | 35 mins 39 secs

4. PEACE

09 Oct 2021 | 34 mins 19 secs

4. PEACE

09 Oct 2021 | 34 mins 19 secs

3. JOY

29 Sep 2021 | 32 mins 26 secs

3. JOY

29 Sep 2021 | 32 mins 26 secs

2. LOVE

25 Sep 2021 | 33 mins 03 secs

2. LOVE

25 Sep 2021 | 33 mins 03 secs

1. INTRODUCTION

18 Sep 2021 | 36 mins 55 secs

1. INTRODUCTION

18 Sep 2021 | 36 mins 55 secs

11. TWO JOURNEYS

11 Sep 2021 | 41 mins 56 secs

11. TWO JOURNEYS

11 Sep 2021 | 41 mins 56 secs

10. TWO APPROACHES

04 Sep 2021 | 31 mins 37 secs

10. TWO APPROACHES

04 Sep 2021 | 31 mins 37 secs

9. TWO CONSEQUENCES

26 Aug 2021 | 37 mins 06 secs

9. TWO CONSEQUENCES

26 Aug 2021 | 37 mins 06 secs

8. TWO VOICES

21 Aug 2021 | 33 mins 21 secs

8. TWO VOICES

21 Aug 2021 | 33 mins 21 secs

7. TWO PERSPECTIVES

14 Aug 2021 | 32 mins

7. TWO PERSPECTIVES

14 Aug 2021 | 32 mins

6. TWO RESPONSES

07 Aug 2021 | 31 mins 54 secs

6. TWO RESPONSES

07 Aug 2021 | 31 mins 54 secs

5. TWO WAYS

31 Jul 2021 | 34 mins 24 secs

5. TWO WAYS

31 Jul 2021 | 34 mins 24 secs

4. TWO WALKS

24 Jul 2021 | 34 mins 34 secs

4. TWO WALKS

24 Jul 2021 | 34 mins 34 secs

3. TWO OPTIONS

17 Jul 2021 | 33 mins 51 secs

3. TWO OPTIONS

17 Jul 2021 | 33 mins 51 secs

2. TWO EXTREMES

10 Jul 2021 | 29 mins 59 secs

2. TWO EXTREMES

10 Jul 2021 | 29 mins 59 secs