Aparichit: A Hindi Horror Podcast

Aparichit: A Hindi Horror Podcast

Emdash Productions

Share:
Tark aur bhavnaon ke beech khadi vishwaas-andhvishwaas ki dagmati deewar se lipte sach ki kahaniya. Kahaniya khauff aur uske anek roopon ki jinse ham hamesha APARICHIT rahein hain aur rahenge. Cover art provided by Bradley Allweil on Unsplash.
...Read Less
Tark aur bhavnaon ke beech khadi vishwaas-andhvishwaas ki dagmati deewar se lipte sach ki kahaniya. Kahaniya khauff aur uske anek roopon ki jinse ham hamesha APARICHIT rahein hain aur rahenge. Cover art provided by Bradley Allweil on Unsplash.
...Read Less
Episodes (17)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

S2 E2: Spencer

07 Feb 2023 | 35 mins 34 secs

S2 E2: Spencer

07 Feb 2023 | 35 mins 34 secs

S2 E1: 15 Minutes

31 Jan 2023 | 27 mins 21 secs

S2 E1: 15 Minutes

31 Jan 2023 | 27 mins 21 secs

Updates

10 Jan 2023 | 03 mins 36 secs

Updates

10 Jan 2023 | 03 mins 36 secs

S1 E13: Floor X [PART THR...

05 Mar 2022 | 55 mins 38 secs

S1 E13: Floor X [PAR...

05 Mar 2022 | 55 mins 38 secs

S1 E12: Floor X [PART TWO...

23 Feb 2022 | 37 mins 36 secs

S1 E12: Floor X [PAR...

23 Feb 2022 | 37 mins 36 secs

S1 E11: Floor X [PART ONE...

16 Feb 2022 | 35 mins 20 secs

S1 E11: Floor X [PAR...

16 Feb 2022 | 35 mins 20 secs

S1 E10: Guide [PART TWO]

09 Dec 2021 | 01 hr 09 mins 53 secs

S1 E10: Guide [PART ...

09 Dec 2021 | 01 hr 09 mins 53 secs

S1 E9: Guide [PART ONE]

01 Dec 2021 | 56 mins 56 secs

S1 E9: Guide [PART O...

01 Dec 2021 | 56 mins 56 secs

S1 E8: Heroine [PART FOUR...

12 Oct 2021 | 19 mins 37 secs

S1 E8: Heroine [PART...

12 Oct 2021 | 19 mins 37 secs

S1 E7: Heroine [PART THRE...

08 Oct 2021 | 25 mins 05 secs

S1 E7: Heroine [PART...

08 Oct 2021 | 25 mins 05 secs

S1 E6: Heroine [PART TWO]

05 Oct 2021 | 24 mins 32 secs

S1 E6: Heroine [PART...

05 Oct 2021 | 24 mins 32 secs

S1 E5: Heroine [PART ONE]

02 Oct 2021 | 30 mins 37 secs

S1 E5: Heroine [PART...

02 Oct 2021 | 30 mins 37 secs

S1 E4: Bhatke Rahee

10 Sep 2021 | 29 mins 35 secs

S1 E4: Bhatke Rahee

10 Sep 2021 | 29 mins 35 secs

S1 E3: Sleepover Kahani

26 Aug 2021 | 27 mins 19 secs

S1 E3: Sleepover Kah...

26 Aug 2021 | 27 mins 19 secs

S1 E2: Jhilmilaati Chetav...

18 Aug 2021 | 19 mins 58 secs

S1 E2: Jhilmilaati C...

18 Aug 2021 | 19 mins 58 secs