Audio Truyện - Những câu chuyện kiếm hiệp hay và hấp dẫn nhất - WAVES

Audio Truyện - Những câu chuyện kiếm hiệp hay và hấp dẫn nhấ...

Audio Truyện & Waves

Share:
Share:
Đến với podcast Audio Truyện, các bạn có thể tìm kiếm audiobook của những mẩu truyện kiếm hiệp hay nhất và hấp dẫn nhất. Chẳng hạn như Tru Tiên, Yêu Thần Ký, Đế Bá là những câu chuyện nổi tiếng được nhiều người nghe trên YouTube, nay đã được xuất bản dưới dạng podcast. Podcast Audio Truyện được hợp tác sản xuất bởi kênh Youtube Audio Truyện Gamer8x và Waves. Waves là một nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast dành riên...Read More
Đến với podcast Audio Truyện, các bạn có thể tìm kiếm audiobook của những mẩu truyện kiếm ...Read More
Episodes (19)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

23 Apr 2020 | 13 mins 40 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

23 Apr 2020 | 13 mins 40 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

13 Mar 2020 | 12 mins 56 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

13 Mar 2020 | 12 mins 56 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

13 Mar 2020 | 10 mins 57 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

13 Mar 2020 | 10 mins 57 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

24 Jan 2020 | 11 mins 32 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

24 Jan 2020 | 11 mins 32 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

23 Jan 2020 | 11 mins 52 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

23 Jan 2020 | 11 mins 52 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

22 Jan 2020 | 12 mins 38 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

22 Jan 2020 | 12 mins 38 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

21 Jan 2020 | 12 mins 08 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

21 Jan 2020 | 12 mins 08 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

20 Jan 2020 | 11 mins 16 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

20 Jan 2020 | 11 mins 16 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

17 Jan 2020 | 11 mins 38 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

17 Jan 2020 | 11 mins 38 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

16 Jan 2020 | 54 mins 27 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

16 Jan 2020 | 54 mins 27 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

15 Jan 2020 | 12 mins 23 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

15 Jan 2020 | 12 mins 23 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

15 Jan 2020 | 13 mins 35 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

15 Jan 2020 | 13 mins 35 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

14 Jan 2020 | 12 mins 52 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

14 Jan 2020 | 12 mins 52 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

13 Jan 2020 | 15 mins 22 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

13 Jan 2020 | 15 mins 22 secs

Truyện Yêu Thần Ký - Chươ...

10 Jan 2020 | 14 mins 19 secs

Truyện Yêu Thần Ký -...

10 Jan 2020 | 14 mins 19 secs