Barnombudsmannen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen

Share Podcast:
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändr...Read More
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigh...Read More
Episodes (5)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

#5 Fredrik Malmberg sluta...

30 Jun 2017 | 29 mins 23 secs

#5 Fredrik Malmberg ...

30 Jun 2017 | 29 mins 23 secs

#4 Arbetet med barns rätt...

31 May 2017 | 44 mins 06 secs

#4 Arbetet med barns...

31 May 2017 | 44 mins 06 secs

#3 Intervju med Jan Elias...

15 May 2017 | 20 mins 22 secs

#3 Intervju med Jan ...

15 May 2017 | 20 mins 22 secs

#2: Barn på flykt

24 Mar 2017 | 51 mins 36 secs

#2: Barn på flykt

24 Mar 2017 | 51 mins 36 secs

#1 "Jag får kalla kårar"

17 Feb 2017 | 26 mins 56 secs

#1 "Jag får kalla kå...

17 Feb 2017 | 26 mins 56 secs