Christ Fellowship Bible Church

Christ Fellowship Bible Church

Geoffrey R. Kirkland

Share Podcast:
The newest sermons from Christ Fellowship Bible Church on SermonAudio....
Read More
The newest sermons from Christ Fellowship Bible Church on SermonAudio....
Read More
Episodes (318)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

The Unstoppable, Supernat...

22 Apr 2021 | 42 mins

The Unstoppable, Sup...

22 Apr 2021 | 42 mins

The Valley of Vision: Jer...

19 Apr 2021 | 57 mins

The Valley of Vision...

19 Apr 2021 | 57 mins

Hymnology, Part 23: Willi...

19 Apr 2021 | 40 mins

Hymnology, Part 23: ...

19 Apr 2021 | 40 mins

Christ Calls You to Sow t...

15 Apr 2021 | 40 mins

Christ Calls You to ...

15 Apr 2021 | 40 mins

A Strong Warning: Don't T...

12 Apr 2021 | 58 mins

A Strong Warning: Do...

12 Apr 2021 | 58 mins

Hymnology, Part 22: John ...

12 Apr 2021 | 44 mins

Hymnology, Part 22: ...

12 Apr 2021 | 44 mins

A Biblical Theology of Wo...

08 Apr 2021 | 37 mins

A Biblical Theology ...

08 Apr 2021 | 37 mins

What the Resurrection of ...

05 Apr 2021 | 49 mins

What the Resurrectio...

05 Apr 2021 | 49 mins

The Theology of the Cross...

03 Apr 2021 | 43 mins

The Theology of the ...

03 Apr 2021 | 43 mins

The Humiliation of Jesus ...

01 Apr 2021 | 41 mins

The Humiliation of J...

01 Apr 2021 | 41 mins

Thank God For His Salvati...

29 Mar 2021 | 59 mins

Thank God For His Sa...

29 Mar 2021 | 59 mins

Hymnology, Part 21: John ...

29 Mar 2021 | 41 mins

Hymnology, Part 21: ...

29 Mar 2021 | 41 mins

The Parable of the Soils:...

25 Mar 2021 | 42 mins

The Parable of the S...

25 Mar 2021 | 42 mins

Isaiah's Strange Sign-Act...

22 Mar 2021 | 01 hr

Isaiah's Strange Sig...

22 Mar 2021 | 01 hr

Being In The Family Of Go...

18 Mar 2021 | 44 mins

Being In The Family ...

18 Mar 2021 | 44 mins