Dastan-e Mousighi | داستان موسیقی

Dastan-e Mousighi | داستان موسیقی

Persian Media Production | رسانه پارسی

Share:
Share:
مشهور است که موسیقی زبانی همگانی است اما الفبای این زبان برای همه آشنا نیست. گویی فقط نوازندگان و آهنگسازان این زبان را می‌فهمند و برای بقیه‌ی مردم نت‌های ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ تنها ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ اﺯ ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﯿﺪ است ﮐﻪ رﻭﯼ ﺧﻂ‌های ﻣﻮازﯼ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه است. ﺩاﻧﺴﺘﻦ معنای اﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﯿﺎه و‬ ﺳﻔﻴﺪ تنها راه آشنایی با زبان موسیقی نیست. ﮔﻮﺵ ﺩادن هم ﻣﯽﺗﻮاند ما را به این دنیا وارد کند. در این مجموعه نگاه گذرایی خواهیم کرد به دوره‌های مختلف موسیقی از قرون وسطی تا امروز؛ ویژگی‌های ک...Read More
مشهور است که موسیقی زبانی همگانی است اما الفبای این زبان برای همه آشنا نیست. گویی فقط نواز...Read More
Episodes (13)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

۱۳. سبک‌های نامعین، نو-رو...

06 Oct 2019 | 14 mins 48 secs

۱۳. سبک‌های نامعین، ...

06 Oct 2019 | 14 mins 48 secs

۱۲. موسیقی الکترونیک، تجر...

06 Oct 2019 | 14 mins 54 secs

۱۲. موسیقی الکترونیک...

06 Oct 2019 | 14 mins 54 secs

۱۱. ناسیونالیسم و پریمیتی...

06 Oct 2019 | 15 mins 08 secs

۱۱. ناسیونالیسم و پر...

06 Oct 2019 | 15 mins 08 secs

۱۰. امپرسیونیسم،‌ اکسپرسی...

06 Oct 2019 | 15 mins 36 secs

۱۰. امپرسیونیسم،‌ اک...

06 Oct 2019 | 15 mins 36 secs

۹. دوره‌ی رمانتیک (ادامه)

06 Oct 2019 | 15 mins 45 secs

۹. دوره‌ی رمانتیک (ا...

06 Oct 2019 | 15 mins 45 secs

۸. دوره‌ی رمانتیک

06 Oct 2019 | 15 mins 05 secs

۸. دوره‌ی رمانتیک

06 Oct 2019 | 15 mins 05 secs

۷. آشنایی با سونات، سمفون...

06 Oct 2019 | 15 mins 04 secs

۷. آشنایی با سونات، ...

06 Oct 2019 | 15 mins 04 secs

۶. موسیقی دوره‌ی کلاسیک

06 Oct 2019 | 15 mins 06 secs

۶. موسیقی دوره‌ی کلا...

06 Oct 2019 | 15 mins 06 secs

۵. چند فرم و شکل موسیقی د...

06 Oct 2019 | 15 mins 03 secs

۵. چند فرم و شکل موس...

06 Oct 2019 | 15 mins 03 secs

۴. موسیقی دوره‌ی باروک

06 Oct 2019 | 15 mins 43 secs

۴. موسیقی دوره‌ی بار...

06 Oct 2019 | 15 mins 43 secs

۳. تاثیر اصلاحات دینی بر ...

06 Oct 2019 | 14 mins 58 secs

۳. تاثیر اصلاحات دین...

06 Oct 2019 | 14 mins 58 secs

۲. پیدایش موسیقی چندصدایی...

06 Oct 2019 | 14 mins 51 secs

۲. پیدایش موسیقی چند...

06 Oct 2019 | 14 mins 51 secs

۱. موسیقی مذهبی و غیرمذهب...

05 Oct 2019 | 15 mins 56 secs

۱. موسیقی مذهبی و غی...

05 Oct 2019 | 15 mins 56 secs