Databassystem IK1007

Databassystem IK1007

Akademin Industri och samhälle

Share Podcast:
Kursen består av fem delmoment. Innehållet består bland annat av databasernas utveckling, databasspråket PL/SQL, intern arkitektur, fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle samt lagrade procedurer, funktioner och databastriggrar....
Read More
Kursen består av fem delmoment. Innehållet består bland annat av databasernas utveckling, databasspråket PL/SQL, intern arkitektur, fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle samt lagrade procedurer, funktioner och databastriggrar....
Read More
Episodes (18)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

L00 Introduktion

23 Nov 2009 | 09 mins 31 secs

L00 Introduktion

23 Nov 2009 | 09 mins 31 secs

L03P02 Vyer

23 Nov 2009 | 17 mins 48 secs

L03P02 Vyer

23 Nov 2009 | 17 mins 48 secs

L05P02 Lagrade funktioner

23 Nov 2009 | 08 mins 55 secs

L05P02 Lagrade funkt...

23 Nov 2009 | 08 mins 55 secs

L05P01 Lagrade procedurer

23 Nov 2009 | 16 mins 44 secs

L05P01 Lagrade proce...

23 Nov 2009 | 16 mins 44 secs

L04P04 PL_SQL 4 Felhanter...

23 Nov 2009 | 11 mins 55 secs

L04P04 PL_SQL 4 Felh...

23 Nov 2009 | 11 mins 55 secs

L04P03 PL_SQL 3 Cursors

23 Nov 2009 | 24 mins 46 secs

L04P03 PL_SQL 3 Curs...

23 Nov 2009 | 24 mins 46 secs

L04P02 PL_SQL 2 Styrstruk...

23 Nov 2009 | 14 mins 32 secs

L04P02 PL_SQL 2 Styr...

23 Nov 2009 | 14 mins 32 secs

L04P01 PL_SQL 1 Introdukt...

23 Nov 2009 | 12 mins 15 secs

L04P01 PL_SQL 1 Intr...

23 Nov 2009 | 12 mins 15 secs

L03P01 SELECT mot flera t...

23 Nov 2009 | 33 mins 22 secs

L03P01 SELECT mot fl...

23 Nov 2009 | 33 mins 22 secs

L01P01 Databaser introduk...

23 Nov 2009 | 35 mins 47 secs

L01P01 Databaser int...

23 Nov 2009 | 35 mins 47 secs

L02P03 SELECT mot en tabe...

23 Nov 2009 | 33 mins 21 secs

L02P03 SELECT mot en...

23 Nov 2009 | 33 mins 21 secs

L02P02 Datamodellering

23 Nov 2009 | 29 mins 38 secs

L02P02 Datamodelleri...

23 Nov 2009 | 29 mins 38 secs

L02P01 Normalisering

23 Nov 2009 | 21 mins 10 secs

L02P01 Normalisering

23 Nov 2009 | 21 mins 10 secs

L01P05 SQL TCL

23 Nov 2009 | 28 mins 30 secs

L01P05 SQL TCL

23 Nov 2009 | 28 mins 30 secs

L01P04 SQL DML

23 Nov 2009 | 19 mins 42 secs

L01P04 SQL DML

23 Nov 2009 | 19 mins 42 secs