Deutsch - warum nicht?| قسمت سوم |یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

Deutsch - warum nicht?| قسمت سوم |یاد‌گیری آلمانی | Deutsche...

DW.COM | Deutsche Welle

Share:
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
Episodes (26)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

درس۲۶: ما فقط می‌خواهیم ب...

15 Feb 2007 | 15 mins 32 secs

درس۲۶: ما فقط می‌خوا...

15 Feb 2007 | 15 mins 32 secs

درس۲۵: در آغاز به سفارش‌ه...

15 Feb 2007 | 15 mins 16 secs

درس۲۵: در آغاز به سف...

15 Feb 2007 | 15 mins 16 secs

درس۲۴: مرده‌ها کاملأ از ب...

15 Feb 2007 | 15 mins 01 sec

درس۲۴: مرده‌ها کاملأ...

15 Feb 2007 | 15 mins 01 sec

درس۲۳: بیمارستان معروف "ش...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۲۳: بیمارستان معر...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۲۲: برلین، میدان "الکس...

15 Feb 2007 | 15 mins 13 secs

درس۲۲: برلین، میدان ...

15 Feb 2007 | 15 mins 13 secs

درس۲۱: گرانی خیلی بیشتر خ...

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۲۱: گرانی خیلی بی...

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۲۰: پیش از ساختن دیوار...

15 Feb 2007 | 15 mins 27 secs

درس۲۰: پیش از ساختن ...

15 Feb 2007 | 15 mins 27 secs

درس۱۹: چه خوب شد که شما ب...

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۱۹: چه خوب شد که ...

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۱۸: ایستگاه راه آهن "ب...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۱۸: ایستگاه راه آ...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۱۷: من هنوز چمدانی در ...

15 Feb 2007 | 15 mins 22 secs

درس۱۷: من هنوز چمدان...

15 Feb 2007 | 15 mins 22 secs

درس۱۶: ولی امروز وضع تفیی...

15 Feb 2007 | 15 mins 17 secs

درس۱۶: ولی امروز وضع...

15 Feb 2007 | 15 mins 17 secs

درس۱۵: نامرئی و گستاخ

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۱۵: نامرئی و گستا...

15 Feb 2007 | 15 mins 29 secs

درس۱۴: آنجا به یاد فردریک...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۱۴: آنجا به یاد ف...

15 Feb 2007 | 15 mins 15 secs

درس۱۳: خودروتان را کجا پا...

14 Feb 2007 | 14 mins 40 secs

درس۱۳: خودروتان را ک...

14 Feb 2007 | 14 mins 40 secs

درس۱۲: کسی باید کلمه سحرآ...

14 Feb 2007 | 15 mins 25 secs

درس۱۲: کسی باید کلمه...

14 Feb 2007 | 15 mins 25 secs