Deutsch – warum nicht? Серија 2 | Учење германски | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Серија 2 | Учење германски | Deutsche...

DW.COM | Deutsche Welle

Share:
Андреас има многу работа. Тој треба да се грижи за гостите во хотелот, да најде соба за неговите родители и да направи интервју со Карл Велики. Покрај тоа, родителите ќе дознаат која е Екс и како Андреас ја запознал. Граматички акценти: модални глаголи, перфект, датив.
...Read Less
Андреас има многу работа. Тој треба да се грижи за гостите во хотелот, да најде соба за неговите родители и да направи интервју со Карл Велики. Покрај тоа, родителите ќе дознаат која е Екс и како Андреас ја запознал. Граматички акценти: модални глаголи, перфект, датив.
...Read Less
Episodes (26)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Лекција 01 - Кој си ти?

20 Jun 2007 | 13 mins 50 secs

Лекција 01 - Кој си ...

20 Jun 2007 | 13 mins 50 secs

Лекција 02 - Што можам да...

20 Jun 2007 | 11 mins 38 secs

Лекција 02 - Што мож...

20 Jun 2007 | 11 mins 38 secs

Лекција 03 - Тоа лежи мно...

20 Jun 2007 | 12 mins 30 secs

Лекција 03 - Тоа леж...

20 Jun 2007 | 12 mins 30 secs

Лекција 04 - Невозможно!

20 Jun 2007 | 12 mins 32 secs

Лекција 04 - Невозмо...

20 Jun 2007 | 12 mins 32 secs

Лекција 05 - Еден автобус...

20 Jun 2007 | 12 mins 34 secs

Лекција 05 - Еден ав...

20 Jun 2007 | 12 mins 34 secs

Лекција 06 - Можеби и тре...

20 Jun 2007 | 12 mins 25 secs

Лекција 06 - Можеби ...

20 Jun 2007 | 12 mins 25 secs

Лекција 07 - Mојот авион ...

20 Jun 2007 | 13 mins 19 secs

Лекција 07 - Mојот а...

20 Jun 2007 | 13 mins 19 secs

Лекција 08 - Tоа не треба...

20 Jun 2007 | 13 mins 06 secs

Лекција 08 - Tоа не ...

20 Jun 2007 | 13 mins 06 secs

Лекција 09 - За мене бана...

20 Jun 2007 | 12 mins 39 secs

Лекција 09 - За мене...

20 Jun 2007 | 12 mins 39 secs

Лекција 10 - Tи секогаш с...

20 Jun 2007 | 12 mins 16 secs

Лекција 10 - Tи секо...

20 Jun 2007 | 12 mins 16 secs

Лекција 11 - Можеби во те...

20 Jun 2007 | 12 mins 31 secs

Лекција 11 - Можеби ...

20 Jun 2007 | 12 mins 31 secs

Лекција 14 - Тоа би треба...

20 Jun 2007 | 13 mins 54 secs

Лекција 14 - Тоа би ...

20 Jun 2007 | 13 mins 54 secs

Лекција 13 - Имате и црна...

20 Jun 2007 | 12 mins 56 secs

Лекција 13 - Имате и...

20 Jun 2007 | 12 mins 56 secs

Лекција 12 - Со студиите ...

20 Jun 2007 | 11 mins 17 secs

Лекција 12 - Со студ...

20 Jun 2007 | 11 mins 17 secs

Лекција 15 - Човекот по и...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs

Лекција 15 - Човекот...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs