Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche...

DW.COM | Deutsche Welle

Share:
Андреас ги заврши студиите и е подготвен да го почне истражувањето за неговиот прв напис. Истражувањето го води него (а секако и таинствената Екс) во поранешната Источна Германија. Граматички акценти: пасив, зависни споредни реченици, рефлексивни глаголи, конјунктив.
Андреас ги заврши студиите и е подготвен да го почне истражувањето за неговиот прв напис. Истражувањето го води него (а секако и таинствената Екс) во поранешната Источна Германија. Граматички акценти: пасив, зависни споредни реченици, рефлексивни глаголи, конјунктив.
Episodes (26)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Лекција 01 - Tоа е брилја...

20 Jun 2007 | 12 mins 43 secs

Лекција 01 - Tоа е б...

20 Jun 2007 | 12 mins 43 secs

Лекција 02 - Што сакате д...

20 Jun 2007 | 14 mins 01 sec

Лекција 02 - Што сак...

20 Jun 2007 | 14 mins 01 sec

Лекција 03 - Бранденбург:...

20 Jun 2007 | 14 mins 54 secs

Лекција 03 - Бранден...

20 Jun 2007 | 14 mins 54 secs

Лекција 04 - “Господин фо...

20 Jun 2007 | 14 mins 29 secs

Лекција 04 - “Господ...

20 Jun 2007 | 14 mins 29 secs

Лекција 05 - Песната беше...

20 Jun 2007 | 14 mins 40 secs

Лекција 05 - Песната...

20 Jun 2007 | 14 mins 40 secs

Лекција 06 - По пресвртот

20 Jun 2007 | 14 mins 33 secs

Лекција 06 - По прес...

20 Jun 2007 | 14 mins 33 secs

Лекција 07 - Едно мултику...

20 Jun 2007 | 14 mins 20 secs

Лекција 07 - Едно му...

20 Jun 2007 | 14 mins 20 secs

Лекција 08 - УФА- студија...

20 Jun 2007 | 14 mins 31 secs

Лекција 08 - УФА- ст...

20 Jun 2007 | 14 mins 31 secs

Лекција 09 - Eine Kräuter...

20 Jun 2007 | 13 mins 44 secs

Лекција 09 - Eine Kr...

20 Jun 2007 | 13 mins 44 secs

Лекција 10 - Мекленбург- ...

20 Jun 2007 | 14 mins 03 secs

Лекција 10 - Мекленб...

20 Jun 2007 | 14 mins 03 secs

Лекција 12 - Клаус Стерте...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs

Лекција 12 - Клаус С...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs

Лекција 11 - Островот Риг...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs

Лекција 11 - Острово...

20 Jun 2007 | 14 mins 38 secs

Лекција 14 - Да се живее ...

20 Jun 2007 | 14 mins 29 secs

Лекција 14 - Да се ж...

20 Jun 2007 | 14 mins 29 secs

Лекција 13 - Веслачки клу...

20 Jun 2007 | 12 mins 45 secs

Лекција 13 - Веслачк...

20 Jun 2007 | 12 mins 45 secs

Лекција 15 - Саксонија: м...

20 Jun 2007 | 13 mins 03 secs

Лекција 15 - Саксони...

20 Jun 2007 | 13 mins 03 secs