Digitala seniorer

Share:

Listens: 0

About

Många av länets seniorer upplever sig ha bristande kunskaper om digitala tjänster och verktyg – något som kan försvåra vardagen, inte minst under rådande pandemi. I den här podden kommer flera kända personer gästa och dela med sig av sina erfarenheter av digitala tjänster och sociala medier. Digitala seniorer är en del av projektet Mer digital Stockholms skärgård som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia. Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

E-tjänster

Avsnitt fyra lotsar oss igenom ett axplock av de digitala tjänster som finns där ute. Allt från kommunala tjänster som bygglovsansökningar på kommunen...
Show notes

Sociala medier

Avsnitt tre tar oss med till de sociala mediernas värld. Åsa Kåryd från Telia berättar om en mängd olika sociala medier såsom Facebook, Instagram och ...
Show notes

Digitala betaltjänster

Avsnitt två inleds av Angela Berglund som är kursledare på Seniornet. Hon berättar om att det ofta kommer frågor om olika digitala betalningar som exe...
Show notes

Digitalisering

Första avsnittet fokuserar på digitaliseringens framfart i samhället. Landshövding Sven-Erik Österberg inleder med att berätta om bakgrunden till podd...
Show notes