DNA / PCR-laboration (HD)

DNA / PCR-laboration (HD)

Akademin Utbildning och humaniora

Share Podcast:
I den här filmen tittar vi på utvalda områden i DNA:t som kallas för STR (Short Tandem Repeats). Vi använder PCR-teknik för att jämföra flera DNA prov med ett prov från en brottsplats. Första delen handlar om vad PCR-tekniken innebär och den andra delen består av själva laborationen. Creative Commons license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0...
Read More
I den här filmen tittar vi på utvalda områden i DNA:t som kallas för STR (Short Tandem Repeats). Vi använder PCR-teknik för att jämföra flera DNA prov med ett prov från en brottsplats. Första delen handlar om vad PCR-tekniken innebär och den andra delen består av själva laborationen. Creative Commons license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0...
Read More