Filozofia Mistyki II

Filozofia Mistyki II

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

Share:
Share:
W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl wykładów w roku akademickim 2012/2013 jest kontynuacją spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej.
W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofi...Read More
Episodes (6)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Rozpacz i jej przezwycięż...

14 Apr 2013 | 50 mins 08 secs

Rozpacz i jej przezw...

14 Apr 2013 | 50 mins 08 secs

Duchowość i mistyczny wym...

15 Mar 2013 | 38 mins 38 secs

Duchowość i mistyczn...

15 Mar 2013 | 38 mins 38 secs

Nawrócenie filozofia i mn...

22 Feb 2013 | 39 mins 09 secs

Nawrócenie filozofia...

22 Feb 2013 | 39 mins 09 secs

Sztuka, dogmat i mistyka....

18 Jan 2013 | 01 hr 04 mins 21 secs

Sztuka, dogmat i mis...

18 Jan 2013 | 01 hr 04 mins 21 secs

Mistyka Bożej miłości u ś...

14 Dec 2012 | 36 mins 33 secs

Mistyka Bożej miłośc...

14 Dec 2012 | 36 mins 33 secs

Prezent wywołujący rozumi...

23 Nov 2012 | 34 mins 44 secs

Prezent wywołujący r...

23 Nov 2012 | 34 mins 44 secs