First Congregational Church of Waseca

First Congregational Church of Waseca

Chris Meirose

Share Podcast:
First Congregational Church of Waseca...
Read More
First Congregational Church of Waseca...
Read More
Episodes (55)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Sermon - Psalm 33:12 - Ou...

06 Jul 2014 | 28 mins 29 secs

Sermon - Psalm 33:12...

06 Jul 2014 | 28 mins 29 secs

Brenton Balvin - Seeking ...

29 Jun 2014 | 32 mins 23 secs

Brenton Balvin - See...

29 Jun 2014 | 32 mins 23 secs

Sermon - Hebrews 10:23-25...

22 Jun 2014 | 25 mins 48 secs

Sermon - Hebrews 10:...

22 Jun 2014 | 25 mins 48 secs

Sermon - 1 Timothy 6:18 -...

12 Jan 2014 | 29 mins 37 secs

Sermon - 1 Timothy 6...

12 Jan 2014 | 29 mins 37 secs

Sermon - 1 Timothy 6:18 -...

05 Jan 2014 | 28 mins 09 secs

Sermon - 1 Timothy 6...

05 Jan 2014 | 28 mins 09 secs

Sermon – Luke 2:21-35 - W...

08 Dec 2013 | 14 mins 47 secs

Sermon – Luke 2:21-3...

08 Dec 2013 | 14 mins 47 secs

Sermon – Getting Ready - ...

01 Dec 2013 | 20 mins 08 secs

Sermon – Getting Rea...

01 Dec 2013 | 20 mins 08 secs

Sermon - John 4:1-26; 39-...

06 Oct 2013 | 24 mins 56 secs

Sermon - John 4:1-26...

06 Oct 2013 | 24 mins 56 secs

Sermon - Matthew 28:19-20...

25 Aug 2013 | 29 mins 56 secs

Sermon - Matthew 28:...

25 Aug 2013 | 29 mins 56 secs

Sermon - 2 Chronicles 32:...

18 Aug 2013 | 38 mins 20 secs

Sermon - 2 Chronicle...

18 Aug 2013 | 38 mins 20 secs

Sermon - Esther 5:1-8 - E...

28 Jul 2013 | 25 mins 22 secs

Sermon - Esther 5:1-...

28 Jul 2013 | 25 mins 22 secs

Sermon - Esther 4:10-17 -...

21 Jul 2013 | 28 mins 26 secs

Sermon - Esther 4:10...

21 Jul 2013 | 28 mins 26 secs

Sermon - Esther 3:7-15 - ...

30 Jun 2013 | 25 mins 08 secs

Sermon - Esther 3:7-...

30 Jun 2013 | 25 mins 08 secs

Sermon - Esther 2:18-3:6 ...

16 Jun 2013 | 30 mins 10 secs

Sermon - Esther 2:18...

16 Jun 2013 | 30 mins 10 secs

Sermon - Esther 2:5-18 - ...

09 Jun 2013 | 31 mins 39 secs

Sermon - Esther 2:5-...

09 Jun 2013 | 31 mins 39 secs