First Ray of Sun - Parenting kids with Autism.

First Ray of Sun - Parenting kids with Autism.

Anjali Kalan

Share:
मला ऑटिझमबद्दल बोलायचे आहे, मला जागरूकता आणायची आहे. मला या समस्येने ग्रस्त असलेल्या पालकांना मदत करायची आहे. मी पालकांना सांगू इच्छितो की ऑटिझम बरा करण्यायोग्य आहे आणि हा एक रोग नाही, योग्य पालकत्व एखाद्या मुलास जलद सुधारणेस मदत करेल. हे माझे पहिले पॉडकास्ट आहे, कृपया ऐका आणि अभिप्राय द्या :)
...Read Less
मला ऑटिझमबद्दल बोलायचे आहे, मला जागरूकता आणायची आहे. मला या समस्येने ग्रस्त असलेल्या पालकांना मदत करायची आहे. मी पालकांना सांगू इच्छितो की ऑटिझम बरा करण्यायोग्य आहे आणि हा एक रोग नाही, योग्य पालकत्व एखाद्या मुलास जलद सुधारणेस मदत करेल. हे माझे पहिले पॉडकास्ट आहे, कृपया ऐका आणि अभिप्राय द्या :)
...Read Less
Episodes (7)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

World Down’s Syndrome Day...

28 Mar 2023 | 03 mins 53 secs

World Down’s Syndrom...

28 Mar 2023 | 03 mins 53 secs

Learning Disorders.

22 Feb 2023 | 13 mins 09 secs

Learning Disorders.

22 Feb 2023 | 13 mins 09 secs

Thing you should never sa...

27 Dec 2022 | 08 mins 13 secs

Thing you should nev...

27 Dec 2022 | 08 mins 13 secs

Asperger's Syndrome in ki...

15 Nov 2022 | 08 mins 03 secs

Asperger's Syndrome ...

15 Nov 2022 | 08 mins 03 secs

Home Remedies for Autism ...

27 Sep 2022 | 06 mins 42 secs

Home Remedies for Au...

27 Sep 2022 | 06 mins 42 secs

Symptoms of Autism.

12 Sep 2022 | 10 mins 19 secs

Symptoms of Autism.

12 Sep 2022 | 10 mins 19 secs

Introduction - Story of m...

13 Aug 2022 | 04 mins 46 secs

Introduction - Story...

13 Aug 2022 | 04 mins 46 secs