Giai Điệu Thư Giãn - Nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, ấm áp

Giai Điệu Thư Giãn - Nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, ấm áp

Waves

Share Podcast:
Những giai điệu trong podcast này sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn, thoải mái. Bạn có thể lắng nghe những giai điệu này trong lúc làm việc, thư giãn, đọc sách hay thưởng thức tách cà phê vào buổi sáng. Podcast Giai điệu thư giãn được mang đến bởi Waves và nội dung được hỗ trợ từ kênh Soothing Relaxation Kênh podcast Giai Điệu Thư Giãn được sản xuất bởi Waves. Waves là một nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp những audiobook và pod...
Read More
Những giai điệu trong podcast này sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn, thoải mái. Bạn có thể lắng nghe những giai điệu này trong lúc làm việc, thư giãn, đọc sách hay thưởng thức tách cà phê vào buổi sáng. Podcast Giai điệu thư giãn được mang đến bởi Waves và nội dung được hỗ trợ từ kênh Soothing Relaxation Kênh podcast Giai Điệu Thư Giãn được sản xuất bởi Waves. Waves là một nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp những audiobook và pod...
Read More
Episodes (37)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

S1E35 - Nhạc nhẹ nhàng th...

20 Mar 2020 | 30 mins

S1E35 - Nhạc nhẹ nhà...

20 Mar 2020 | 30 mins

S1E33 - Nhạc Chill giúp g...

13 Mar 2020 | 01 hr 09 secs

S1E33 - Nhạc Chill g...

13 Mar 2020 | 01 hr 09 secs

S1E37 - Tiếng nhạc piano ...

09 Mar 2020 | 30 mins

S1E37 - Tiếng nhạc p...

09 Mar 2020 | 30 mins

S1E36 - Tiếng sóng biển c...

09 Mar 2020 | 01 hr 08 secs

S1E36 - Tiếng sóng b...

09 Mar 2020 | 01 hr 08 secs

S1E34 - Nhạc nhẹ nhàng th...

06 Mar 2020 | 30 mins

S1E34 - Nhạc nhẹ nhà...

06 Mar 2020 | 30 mins

S1E32 - Nhạc Jazz Thư Giã...

06 Mar 2020 | 58 mins 09 secs

S1E32 - Nhạc Jazz Th...

06 Mar 2020 | 58 mins 09 secs

S1E31 - Thư Giãn - Tiếng ...

28 Feb 2020 | 01 hr 02 mins 21 secs

S1E31 - Thư Giãn - T...

28 Feb 2020 | 01 hr 02 mins 21 secs

S1E28 - Tiếng guitar êm d...

21 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E28 - Tiếng guitar...

21 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E30 - Tiếng nhạc cello ...

19 Feb 2020 | 01 hr 01 min

S1E30 - Tiếng nhạc c...

19 Feb 2020 | 01 hr 01 min

S1E29 - Tiếng nhạc du dươ...

14 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E29 - Tiếng nhạc d...

14 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E25 - Nhạc êm dịu giúp ...

14 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E25 - Nhạc êm dịu ...

14 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E24 - Tiếng đàn piano t...

07 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E24 - Tiếng đàn pi...

07 Feb 2020 | 0 mins 0 secs

S1E26 - Tiếng nhạc êm dịu...

31 Jan 2020 | 0 mins 0 secs

S1E26 - Tiếng nhạc ê...

31 Jan 2020 | 0 mins 0 secs

S1E27 - Tiếng du dương bì...

24 Jan 2020 | 0 mins 0 secs

S1E27 - Tiếng du dươ...

24 Jan 2020 | 0 mins 0 secs

S1E23 - Giai điệu êm dịu ...

16 Jan 2020 | 01 hr 08 mins 53 secs

S1E23 - Giai điệu êm...

16 Jan 2020 | 01 hr 08 mins 53 secs