Hai Mẫu Chuyện Ngắn Về Hai Vị Sahabah Rabi-a’h bin Ka’b và Sa’d bin Ra-be’

Hai Mẫu Chuyện Ngắn Về Hai Vị Sahabah Rabi-a’h bin Ka’b và S...

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Share Podcast:
Hai Mẫu Chuyện Ngắn Về Hai Vị Sahabah Rabi-a’h bin Ka’b và Sa’d bin Ra-be’ - cầu xin Allah hài lòng về ai người họ -: Qua hai câu truyện ngắn này rút ra được rất nhiều bài học quí giá cho cộng đồng Muslim....
Read More
Hai Mẫu Chuyện Ngắn Về Hai Vị Sahabah Rabi-a’h bin Ka’b và Sa’d bin Ra-be’ - cầu xin Allah hài lòng về ai người họ -: Qua hai câu truyện ngắn này rút ra được rất nhiều bài học quí giá cho cộng đồng Muslim....
Read More