Hành Trình cõi Vĩnh Hằng

Hành Trình cõi Vĩnh Hằng

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Share:
Share:
Hành Trình cõi Vĩnh Hằng: Đây là bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman bin Ibrahim soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 14/Jumaadi Al-Awwal/1433 H nhằm ngày 06/04/2012, trong bài thuyết giảng kể về hoàn cảnh mỗi người phải đi qua sau khi nhắm mắt lìa trần và bước vào mộ phần chỉ một mình, rồi đến nơi phục sinh, rồi cái cán cân được mang đến, rồi thấy được Al-Hawdh, Siraat, thiên đàng, hỏa ngục... tất cả thông tin được rút ra từ Thiên Kinh Q...Read More
Hành Trình cõi Vĩnh Hằng: Đây là bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman bin Ibrahim soạn th...Read More