Hoc5p

Hoc5p

Lê Duy Khánh

Share:
Share:
Môn tiếng anh học thế nào ? Môn Văn học thế nào ? Chuyện gì đang xảy ra với giáo dục VN ? Liệu những thay đổi có ổn, nhiều năm nữa thì ra sao, cơ mà bây giờ vẫn chưa thay đổi nên vẫn còn 1000 vấn đề . Cùng với những vấn đề của xã hội trong con mắt của những học sinh như mình . Mình là Khánh cùng với 2 bạn cùng lớp Minh và Hiếu sẽ đưa những cảm nhận với những vấn đề được nói đến
Môn tiếng anh học thế nào ? Môn Văn học thế nào ? Chuyện gì đang xảy ra với giáo dục VN ? ...Read More
Episodes (5)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Hóa vàng bằng lửa

27 Feb 2018 | 14 mins 35 secs

Hóa vàng bằng lửa

27 Feb 2018 | 14 mins 35 secs

Chú trọng vào tiểu học ?

10 Feb 2018 | 12 mins 42 secs

Chú trọng vào tiểu h...

10 Feb 2018 | 12 mins 42 secs

35 học sinh 1 lớp

09 Feb 2018 | 15 mins 47 secs

35 học sinh 1 lớp

09 Feb 2018 | 15 mins 47 secs

Văn cơ bản là nhạt

21 Jan 2018 | 25 mins 58 secs

Văn cơ bản là nhạt

21 Jan 2018 | 25 mins 58 secs

Học tiếng anh sớm (1/2018...

09 Jan 2018 | 22 mins 01 sec

Học tiếng anh sớm (1...

09 Jan 2018 | 22 mins 01 sec