KARMEN SOTOŠEK ŠTULAR M.Sc., head of the Digital Library Department of the National and University Library / vodja službe za digitalno knjižnico v Narodni in univerzitetni knjižnici. 1.del / part 1

KARMEN SOTOŠEK ŠTULAR M.Sc., head of the Digital Library Dep...

radioCona, http://www.cona.si/radio

Share:
A conversation with Karmen Sotošek Štular, M.Sc., head of the Digital Library Department of the National and University Library in Ljubljana, Slovenia A conversation about the digitalization of material and how the National and University Library resolves copyright issues when it attempts to make its material available on the Web. The second part of the conversation took place a year after the first in order to get a deeper look into the development of the project. -------------------------------------------------- SLO: Pogovor z mag. Karmen Sotošek Štular, vodjo službe za digitalno knjižnico v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pogovor o digitalizaciji gradiva in kako rešuje avtorskopravna vprašanja, ko poskuša svoje gradivo ponuditi na spletu. Drugi del pogovora je zaradi vpogleda v razvoj projekta nastal z enoletnim razmakom.
...Read More
A conversation with Karmen Sotošek Štular, M.Sc., head of the Digital Library Department of the National and University Library in Ljubljana, Slovenia A conversation about the digitalization of material and how the National and University Library resolves copyright issues when it attempts to make its material available on the Web. The second part of the conversation took place a year after the first in order to get a deeper look into the development of the project. -------------------------------------------------- SLO: Pogovor z mag. Karmen Sotošek Štular, vodjo službe za digitalno knjižnico v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pogovor o digitalizaciji gradiva in kako rešuje avtorskopravna vprašanja, ko poskuša svoje gradivo ponuditi na spletu. Drugi del pogovora je zaradi vpogleda v razvoj projekta nastal z enoletnim razmakom.
...Read More