Kuch Kahaniyan Ese Bhi

Kuch Kahaniyan Ese Bhi

Kuch Kahaniya Ese Bhi

Share:
Kahaniya bhut si hoti hai kuch mei kai gehere raaz chipe hote hai,toh band darwazo ke piche se raat mei kisi ki rone ki awaz ati.Wahi dusri aor kisi ki kahani adhuri reh jati hai toh kisi ke sapne hakikat ban jate. Issi tarah kai kahani app ko sunne milega kuch kahaniya ese bhi pe. Tune in to Spotify, Anchor, Jio Savan & Apple podcast.
Kahaniya bhut si hoti hai kuch mei kai gehere raaz chipe hote hai,toh band darwazo ke piche se raat mei kisi ki rone ki awaz ati.Wahi dusri aor kisi ki kahani adhuri reh jati hai toh kisi ke sapne hakikat ban jate. Issi tarah kai kahani app ko sunne milega kuch kahaniya ese bhi pe. Tune in to Spotify, Anchor, Jio Savan & Apple podcast.