Mantra - Sant Shri Asharamji Bapu Mantra

Mantra - Sant Shri Asharamji Bapu Mantra

Sant Shri Asharamji Bapu Ashram

Share Podcast:
Audio Mantra MP3s of Param Pujya Sant Shri Asharamji Bapu Ashram...
Read More
Audio Mantra MP3s of Param Pujya Sant Shri Asharamji Bapu Ashram...
Read More
Episodes (37)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

108 Lakshmi Prapti Mantra...

13 Apr 2021 | 13 mins 39 secs

108 Lakshmi Prapti M...

13 Apr 2021 | 13 mins 39 secs

108 Om Namah Shivay Dhyan...

10 Mar 2021 | 45 mins 22 secs

108 Om Namah Shivay ...

10 Mar 2021 | 45 mins 22 secs

108 Om Namah Shivaya Jap ...

08 Mar 2021 | 13 mins 15 secs

108 Om Namah Shivaya...

08 Mar 2021 | 13 mins 15 secs

108 Mahamrityunjaya Mantr...

17 Feb 2021 | 01 hr 02 mins 42 secs

108 Mahamrityunjaya ...

17 Feb 2021 | 01 hr 02 mins 42 secs

108 Mahamrityunjaya Mantr...

17 Feb 2021 | 01 hr 02 mins 42 secs

108 Mahamrityunjaya ...

17 Feb 2021 | 01 hr 02 mins 42 secs

Nonstop Vidya Labh Mantra...

16 Feb 2021 | 27 mins 35 secs

Nonstop Vidya Labh M...

16 Feb 2021 | 27 mins 35 secs

Nonstop Vidya Labh Mantra...

16 Feb 2021 | 27 mins 35 secs

Nonstop Vidya Labh M...

16 Feb 2021 | 27 mins 35 secs

Om Gam Ganpataye Namah : ...

21 Aug 2020 | 08 secs

Om Gam Ganpataye Nam...

21 Aug 2020 | 08 secs

Om Namo Bhagvate Vasudeva...

24 Aug 2019 | 08 secs

Om Namo Bhagvate Vas...

24 Aug 2019 | 08 secs

Shri Ganesh Stuti Mantras...

10 Sep 2018 | 06 mins 19 secs

Shri Ganesh Stuti Ma...

10 Sep 2018 | 06 mins 19 secs

Om Gam Ganpataye Namah : ...

08 Sep 2018 | 08 secs

Om Gam Ganpataye Nam...

08 Sep 2018 | 08 secs

Sanskriti Rakshak Pranaya...

16 May 2018 | 11 mins 29 secs

Sanskriti Rakshak Pr...

16 May 2018 | 11 mins 29 secs

Pavantanay Bal Pavan Sama...

22 Apr 2018 | 10 mins 57 secs

Pavantanay Bal Pavan...

22 Apr 2018 | 10 mins 57 secs

Om Om Om Bapu Jaldi Bahar...

22 Apr 2018 | 15 mins 54 secs

Om Om Om Bapu Jaldi ...

22 Apr 2018 | 15 mins 54 secs

Shri Ram Jai Ram Jai Jai ...

23 Mar 2018 | 13 secs

Shri Ram Jai Ram Jai...

23 Mar 2018 | 13 secs