Mediahuset Kalmar
Share:

Listens: 0

About

Vi vill motverka stigmatisering av psykisk ohälsa genom att beröra ämnet i vår podcast. Genom att bjuda in människor till diskussion kan vi tillsammans förändra attityder i samhället. Vi strävar efter att lära av varandra och på så vis kan vi sprida kunskapen och öka förståelsen om allas lika värde.