Mediahuset Kalmar

Mediahuset Kalmar

Mediahuset Kalmar

Share:
Vi vill motverka stigmatisering av psykisk ohälsa genom att beröra ämnet i vår podcast. Genom att bjuda in människor till diskussion kan vi tillsammans förändra attityder i samhället. Vi strävar efter att lära av varandra och på så vis kan vi sprida kunskapen och öka förståelsen om allas lika värde.
Vi vill motverka stigmatisering av psykisk ohälsa genom att beröra ämnet i vår podcast. Genom att bjuda in människor till diskussion kan vi tillsammans förändra attityder i samhället. Vi strävar efter att lära av varandra och på så vis kan vi sprida kunskapen och öka förståelsen om allas lika värde.