Mod - Vågade samtal med Dejemyr & Sundgård

Mod - Vågade samtal med Dejemyr & Sundgård

Dejemyr & Sundsgård

Share Podcast:
MODVågade samtal med polis Kerstin Dejemyr och tidigare våldsutsatta Helena Isolde SundsgårdKritiska, skarpa samtal förs för att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv som idag går till spillo för att vi inte agerar och sätter värde på våldsutsatta kvinnor, män och barn. Det ledde 2018 till att 22 kvinnor dog av det direkta våldet, att 200.000 barn lever mitt i våldet, att mängder av människor dör av det indirekta våldet så som tex...
Read More
MODVågade samtal med polis Kerstin Dejemyr och tidigare våldsutsatta Helena Isolde SundsgårdKritiska, skarpa samtal förs för att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv som idag går till spillo för att vi inte agerar och sätter värde på våldsutsatta kvinnor, män och barn. Det ledde 2018 till att 22 kvinnor dog av det direkta våldet, att 200.000 barn lever mitt i våldet, att mängder av människor dör av det indirekta våldet så som tex...
Read More