My Money ध्यानी मनी - आर्थिक नियोजन : एका उज्वल उद्यासाठी

My Money ध्यानी मनी - आर्थिक नियोजन : एका उज्वल उद्यासाठी

Shilpa Wagh

Share Podcast:
आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये आपल्याला पैसा कमावण्यासाठी सक्षम केले जाते. पैसा कसा हाताळावा, आर्थिक नियोजन म्हणजे काय, त्याचे आपल्या जीवनातले महत्त्व काय, योग्य गुंतवणूक कशी करावी या विषयावर आपण येथे चर्चा करू....
Read More
आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये आपल्याला पैसा कमावण्यासाठी सक्षम केले जाते. पैसा कसा हाताळावा, आर्थिक नियोजन म्हणजे काय, त्याचे आपल्या जीवनातले महत्त्व काय, योग्य गुंतवणूक कशी करावी या विषयावर आपण येथे चर्चा करू....
Read More
Episodes (20)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच...

06 Nov 2020 | 11 mins 06 secs

शेअर बाजारातील गुंतव...

06 Nov 2020 | 11 mins 06 secs

शेअरबाजारात गुंतवणूक ??

24 Oct 2020 | 12 mins 44 secs

शेअरबाजारात गुंतवणूक...

24 Oct 2020 | 12 mins 44 secs

निवृत्ती नियोजन

17 Oct 2020 | 09 mins 40 secs

निवृत्ती नियोजन

17 Oct 2020 | 09 mins 40 secs

आर्थिक उद्दिष्टांच्या निय...

09 Oct 2020 | 10 mins 33 secs

आर्थिक उद्दिष्टांच्य...

09 Oct 2020 | 10 mins 33 secs

सुकन्या समृद्धी योजना

03 Oct 2020 | 08 mins 12 secs

सुकन्या समृद्धी योजन...

03 Oct 2020 | 08 mins 12 secs

NPS मधे गुंतवणूक करावी का...

26 Sep 2020 | 10 mins 58 secs

NPS मधे गुंतवणूक करा...

26 Sep 2020 | 10 mins 58 secs

इन्कम टॅक्स भाग 2

18 Sep 2020 | 10 mins 34 secs

इन्कम टॅक्स भाग 2

18 Sep 2020 | 10 mins 34 secs

इन्कम टॅक्स भाग 1

12 Sep 2020 | 09 mins 21 secs

इन्कम टॅक्स भाग 1

12 Sep 2020 | 09 mins 21 secs

सोन्यामध्ये गुंतवणूक कराव...

04 Sep 2020 | 09 mins 38 secs

सोन्यामध्ये गुंतवणूक...

04 Sep 2020 | 09 mins 38 secs

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग ब...

28 Aug 2020 | 09 mins 19 secs

RBI फ्लोटिंग रेट सेव...

28 Aug 2020 | 09 mins 19 secs

तुमचा आयुष्यविमा कुटुंबास...

22 Aug 2020 | 11 mins 22 secs

तुमचा आयुष्यविमा कुट...

22 Aug 2020 | 11 mins 22 secs

संकटकालीन निधी (Emergency...

15 Aug 2020 | 10 mins 36 secs

संकटकालीन निधी (Emer...

15 Aug 2020 | 10 mins 36 secs

आरोग्य विमा - भाग 2

08 Aug 2020 | 10 mins 57 secs

आरोग्य विमा - भाग 2

08 Aug 2020 | 10 mins 57 secs

आरोग्य विमा -भाग 1

31 Jul 2020 | 14 mins 47 secs

आरोग्य विमा -भाग 1

31 Jul 2020 | 14 mins 47 secs

आयुष्यविमा - संकटकाळी धाव...

25 Jul 2020 | 15 mins 03 secs

आयुष्यविमा - संकटकाळ...

25 Jul 2020 | 15 mins 03 secs