NGL-projekt vid Högskolan Dalarna

NGL-projekt vid Högskolan Dalarna

Charlotte Lindgren och Sören Johansson

Share Podcast:
Tre avsnitt om tre tidigare NGL-projekt vid Högskolan Dalarna inom språkavdelningen som handlar om informella internetbaserade lärmiljöer, om pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning och om webbaserade digitala prov....
Read More
Tre avsnitt om tre tidigare NGL-projekt vid Högskolan Dalarna inom språkavdelningen som handlar om informella internetbaserade lärmiljöer, om pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning och om webbaserade digitala prov....
Read More