NGÕ VĂN - Văn học Việt Nam - WAVES

NGÕ VĂN - Văn học Việt Nam - WAVES

WAVES

Share Podcast:
Chào mừng các bạn đến với podcast Ngõ Văn của WAVES. Đến với podcast này, chúng mình sẽ gửi tới những tác phẩm văn học, tản văn và chính luận có giá trị của Việt Nam. Với những ai đã tìm hiểu và yêu thích sẽ thấy văn học Việt Nam có những nét riêng, thú vị, những câu chữ chứa đầy câu chuyện, ẩn dụ đằng sau đó. Vậy tại sao không quay lại với nguồn kho tàng văn học để cùng nhau thưởng thức và nghiền ngẫm những những câu chuyện văn học Việt Nam. Ngô...
Read More
Chào mừng các bạn đến với podcast Ngõ Văn của WAVES. Đến với podcast này, chúng mình sẽ gửi tới những tác phẩm văn học, tản văn và chính luận có giá trị của Việt Nam. Với những ai đã tìm hiểu và yêu thích sẽ thấy văn học Việt Nam có những nét riêng, thú vị, những câu chữ chứa đầy câu chuyện, ẩn dụ đằng sau đó. Vậy tại sao không quay lại với nguồn kho tàng văn học để cùng nhau thưởng thức và nghiền ngẫm những những câu chuyện văn học Việt Nam. Ngô...
Read More
Episodes (4)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

S1E4 - Tuyển tập Ngô Tất ...

08 Jan 2020 | 06 mins 31 secs

S1E4 - Tuyển tập Ngô...

08 Jan 2020 | 06 mins 31 secs

S1E3 - Tuyển tập Ngô Tất ...

08 Jan 2020 | 08 mins 43 secs

S1E3 - Tuyển tập Ngô...

08 Jan 2020 | 08 mins 43 secs

S1E2 - Tuyển tập Ngô Tất ...

20 Dec 2019 | 12 mins 59 secs

S1E2 - Tuyển tập Ngô...

20 Dec 2019 | 12 mins 59 secs

S1E1 - Tuyển tập Ngô Tất ...

20 Dec 2019 | 26 mins 15 secs

S1E1 - Tuyển tập Ngô...

20 Dec 2019 | 26 mins 15 secs