Những câu chuyện có thật - WAVES

Những câu chuyện có thật - WAVES

Waves

Share Podcast:
Podcast Những câu chuyện có thật là một nền tảng kỹ thuật số, đem lại cho mọi người cơ hội để chuyển những câu chuyện riêng tư được gửi đến để chia sẻ đến mọi người. Bạn có thể đã gặp những câu chuyện này trong cuộc sống hoặc cũng rơi vào trường hợp tương tự. Lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của mọi người giúp chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn và thấu hiểu nhiều hơn. Podcast Những câu chuyện có thật được mang đến bởi Waves. Waves là nền tản...
Read More
Podcast Những câu chuyện có thật là một nền tảng kỹ thuật số, đem lại cho mọi người cơ hội để chuyển những câu chuyện riêng tư được gửi đến để chia sẻ đến mọi người. Bạn có thể đã gặp những câu chuyện này trong cuộc sống hoặc cũng rơi vào trường hợp tương tự. Lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của mọi người giúp chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn và thấu hiểu nhiều hơn. Podcast Những câu chuyện có thật được mang đến bởi Waves. Waves là nền tản...
Read More
Episodes (5)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

S1E4 - Mẹ đã bỏ rơi tôi ở...

01 Oct 2019 | 06 mins 52 secs

S1E4 - Mẹ đã bỏ rơi ...

01 Oct 2019 | 06 mins 52 secs

S1E3 - Bí mật được tiết l...

27 Sep 2019 | 07 mins 40 secs

S1E3 - Bí mật được t...

27 Sep 2019 | 07 mins 40 secs

S1E2 - Cha mẹ nhốt tôi dư...

27 Sep 2019 | 08 mins 56 secs

S1E2 - Cha mẹ nhốt t...

27 Sep 2019 | 08 mins 56 secs

S1E2 - Cha mẹ nhốt tôi dư...

27 Sep 2019 | 08 mins 56 secs

S1E2 - Cha mẹ nhốt t...

27 Sep 2019 | 08 mins 56 secs

S1E1 - Tôi là Nô lệ của M...

27 Sep 2019 | 05 mins 54 secs

S1E1 - Tôi là Nô lệ ...

27 Sep 2019 | 05 mins 54 secs