پادکست قندهار

پادکست قندهار

کرونوس

Share:
Share:
در پادکست قندهار از افغانستان می‌گوییم
در پادکست قندهار از افغانستان می‌گوییم
Episodes (4)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

نسیم لومانی – غزنی – لوما...

06 Jul 2019 | 25 mins 22 secs

نسیم لومانی – غزنی –...

06 Jul 2019 | 25 mins 22 secs

اپیزود ۳ – محسن

20 Jun 2019 | 32 mins 19 secs

اپیزود ۳ – محسن

20 Jun 2019 | 32 mins 19 secs

پرنده‌ی مهاجر برایمان گفت

05 Jun 2019 | 27 mins 57 secs

پرنده‌ی مهاجر برایما...

05 Jun 2019 | 27 mins 57 secs

سفری به قندهار

22 May 2019 | 37 mins 48 secs

سفری به قندهار

22 May 2019 | 37 mins 48 secs