Perspecto Podcast

Perspecto Podcast

Perspecto

Share Podcast:
Podcast ที่จัดตั้งและมีจุดประสงค์ให้คุณผู้ฟังมองโลกให้กว้างขึ้น ผ่านมุมมองของ เหล่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จ. Podcast ที่จะเชิญชวนให้คุณเข้าใจความสำเร็จให้มากขึ้น. Self-improvement, Mindset, Creavity...
Read More
Podcast ที่จัดตั้งและมีจุดประสงค์ให้คุณผู้ฟังมองโลกให้กว้างขึ้น ผ่านมุมมองของ เหล่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จ. Podcast ที่จะเชิญชวนให้คุณเข้าใจความสำเร็จให้มากขึ้น. Self-improvement, Mindset, Creavity...
Read More
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

P.09: อิคิไก และ ความสุขก...

26 May 2020 | 09 mins 24 secs

P.09: อิคิไก และ ควา...

26 May 2020 | 09 mins 24 secs

Ep.08: บทเรียนสำคัญจากการ...

06 Mar 2020 | 08 mins 47 secs

Ep.08: บทเรียนสำคัญจ...

06 Mar 2020 | 08 mins 47 secs

Ep.07: ความผิดหวังที่ไม่ไ...

21 Feb 2020 | 08 mins 42 secs

Ep.07: ความผิดหวังที...

21 Feb 2020 | 08 mins 42 secs

Ep.06: ความสำคัญของอดีตแล...

12 Feb 2020 | 07 mins 37 secs

Ep.06: ความสำคัญของอ...

12 Feb 2020 | 07 mins 37 secs

Ep05: ความรัก, เหตุผลของก...

04 Feb 2020 | 08 mins 31 secs

Ep05: ความรัก, เหตุผ...

04 Feb 2020 | 08 mins 31 secs

Ep.04: เหลุผลของการมีชีวิ...

28 Jan 2020 | 07 mins 14 secs

Ep.04: เหลุผลของการม...

28 Jan 2020 | 07 mins 14 secs

Ep.03: การเริ่มต้นและความ...

21 Jan 2020 | 08 mins 44 secs

Ep.03: การเริ่มต้นแล...

21 Jan 2020 | 08 mins 44 secs

Ep.02: ขนาดหัวใจของคุณเป็...

13 Jan 2020 | 07 mins 30 secs

Ep.02: ขนาดหัวใจของค...

13 Jan 2020 | 07 mins 30 secs

Ep.01: ทำไมคุณควรที่จะโอบ...

07 Jan 2020 | 05 mins 56 secs

Ep.01: ทำไมคุณควรที่...

07 Jan 2020 | 05 mins 56 secs

Ep.00: บทแนะนำ คิดให้ไกลม...

06 Jan 2020 | 02 mins 18 secs

Ep.00: บทแนะนำ คิดให...

06 Jan 2020 | 02 mins 18 secs