Podcast "Podcast"

Podcast "Podcast"

emin ohanjanyan

Share:
Վիկան ( https://twitter.com/Plankton_ ) Ֆրունզը ( https://twitter.com/FrunzFrunz11 ) ու Առմանը ( https://twitter.com/usiksheptunov ) կիսվում են սեփական մտքերով: Շատ մերսի ԱրեգԱրեգակին, Արտյեգին ու Լևոնին ապարատուրայով օգնելու համար: Youtube կանալ - https://www.youtube.com/channel/UChpe... Telegram - https://t.me/podcastpodcast11 Facebook - https://www.facebook.com/podcastpodca... Twitter - https://twitter.com/_PodcastPodcast Instagram - https://www.instagram.com/podcast_pod... Ծելեգրամ Գռուպի - https://t.me/joinchat/AaJrlRPSxxkEfd5...
...Read More
Վիկան ( https://twitter.com/Plankton_ ) Ֆրունզը ( https://twitter.com/FrunzFrunz11 ) ու Առմանը ( https://twitter.com/usiksheptunov ) կիսվում են սեփական մտքերով: Շատ մերսի ԱրեգԱրեգակին, Արտյեգին ու Լևոնին ապարատուրայով օգնելու համար: Youtube կանալ - https://www.youtube.com/channel/UChpe... Telegram - https://t.me/podcastpodcast11 Facebook - https://www.facebook.com/podcastpodca... Twitter - https://twitter.com/_PodcastPodcast Instagram - https://www.instagram.com/podcast_pod... Ծելեգրամ Գռուպի - https://t.me/joinchat/AaJrlRPSxxkEfd5...
...Read More
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

#9 - հորթի ժուժուպլյու, ո...

15 Mar 2020 | 32 mins 15 secs

#9 - հորթի ժուժուպլյ...

15 Mar 2020 | 32 mins 15 secs

"Պոդկաստ" պոդկաստ #10.1 -...

11 Mar 2020 | 01 hr 42 mins 42 secs

"Պոդկաստ" պոդկաստ #1...

11 Mar 2020 | 01 hr 42 mins 42 secs

#Ամուլսար, հանքեր,Էքսպերտ...

28 Aug 2019 | 01 hr 11 mins 12 secs

#Ամուլսար, հանքեր,Էք...

28 Aug 2019 | 01 hr 11 mins 12 secs

Վերադարձ աբիշնի ժիզնեննի ...

14 Aug 2019 | 37 mins 31 secs

Վերադարձ աբիշնի ժիզն...

14 Aug 2019 | 37 mins 31 secs

Ստեփան Փարթամյանը և Հայկա...

01 Aug 2019 | 42 mins 14 secs

Ստեփան Փարթամյանը և ...

01 Aug 2019 | 42 mins 14 secs

#բռնությանձայներ, Ֆեմինիզ...

10 Jul 2019 | 01 hr 01 min 13 secs

#բռնությանձայներ, Ֆե...

10 Jul 2019 | 01 hr 01 min 13 secs

Պադկատներ, աստղային ֆենոմ...

11 Jun 2019 | 56 mins 11 secs

Պադկատներ, աստղային ...

11 Jun 2019 | 56 mins 11 secs

կինոսնոբիզմ, հայրենասիրու...

03 Jun 2019 | 41 mins 45 secs

կինոսնոբիզմ, հայրենա...

03 Jun 2019 | 41 mins 45 secs

լեգալայզ, բուլլիինգ, Իլիկ...

01 Jun 2019 | 50 mins 13 secs

լեգալայզ, բուլլիինգ,...

01 Jun 2019 | 50 mins 13 secs

սփոյլեռներ աշխատանք և կոպ...

01 Jun 2019 | 57 mins 06 secs

սփոյլեռներ աշխատանք ...

01 Jun 2019 | 57 mins 06 secs